اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو فولکس

قیمت فولکس

نحوه نمایش

قیمت فولکس گل

84-89
44 میلیون تومان

قیمت فولکس بیتل

2013-2014
620 میلیون تومان

قیمت فولکس GTI

2018
900 میلیون تومان

قیمت فولکس پاسات

2018
1020 میلیون تومان

قیمت فولکس تیگوان

2018
1300 میلیون تومان

قیمت فولکس

نام خودرو بازار (تومان)
  فولکس‌واگن پاسات 1,020,000,000
  فولکس‌واگن تیگوان 1,300,000,000
  فولکس‌واگن گلف GTI 900,000,000