اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو فولکس

قیمت فولکس

نحوه نمایش

قیمت فولکس گل

84-89
43 میلیون تومان

قیمت فولکس بیتل

2013-2014
500 میلیون تومان

قیمت فولکس پاسات

2018
700 میلیون تومان

قیمت فولکس GTI

2018
812 میلیون تومان

قیمت فولکس تیگوان

2018
900 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات فولکس

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  فولکس‌واگن پاسات 820,000,000 0
  فولکس‌واگن تیگوان 920,000,000 0
  فولکس‌واگن گلف GTI 820,000,000 0