اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو فولکس

قیمت فولکس

نحوه نمایش

قیمت فولکس گل

84-89
44 میلیون تومان

قیمت فولکس بیتل

2013-2014
620 میلیون تومان

قیمت فولکس پاسات

2018
785 میلیون تومان

قیمت فولکس GTI

2018
830 میلیون تومان

قیمت فولکس تیگوان

2018
920 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات فولکس

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  فولکس‌واگن پاسات 785,000,000 0
  فولکس‌واگن تیگوان 920,000,000 0
  فولکس‌واگن گلف GTI 830,000,000 0