اینجا هستید: صفحه اصلی مراکز خدمات خودروایران خودرو

مراکز و نمایندگی های خدمات خودرو ایران خودرو

جستجو بر اساس :

کد عاملیت : ۵۰۸۵

آدرس : جاده مخصوص كرج - بعد از دارو پخش - خيابان 63

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۴۴۹۹۱۵۷۷ - ۴۴۹۹۱۵۸۱ فکس : ۴۴۹۹۱۵۸۴

کد عاملیت : ۵۰۹۴

آدرس : ازگل - خيابان صدرنژاد - بن بست ساحل

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۲۲۴۴۵۳۲۷ - ۲۲۴۴۵۳۳۷ فکس : ۲۲۴۶۷۳۰۵

کد عاملیت : ۱۱۱۲

آدرس : خیابان جمهوري -بين جمال زاده وكارگر-پ373-377

ساعات کاری :

تلفن : ۶۶۴۳۲۶۸۶ - ۶۶۹۲۱۳۰۹ - ۶۶۹۲۱۷۱۳

کد عاملیت : ۱۱۱۵

آدرس : ابتداي جاده لشكرك-بعداز پارك ميني سيتي-شركت تعاوني تاكسي بار تهران

ساعات کاری :

تلفن : ۲۲۴۴۹۹۶۷ - ۲۲۴۹۷۲۸۰ - ۲۲۴۹۹۶۸

کد عاملیت : ۱۱۱۷

آدرس : رسالت -چهارراه مجيديه شمالي-بالاتر از خ لاهيجاني-پ944

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۲۲۰۵۸۹۸۶ - ۲۲۵۱۸۵۳۸ فکس : ۲۲۵۰۸۹۸۶

کد عاملیت : ۱۱۱۸

آدرس : شهر زيبا - ميدان الغدير - خيابان مخابرات پلاك 24 - نمايندگي 1118 ايران خودرو

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۴۴۳۶۱۴۷۱ - ۴۴۳۶۱۶۱۴ فکس :۴۴۳۶۱۵۹۹

کد عاملیت : ۱۲۶۹

آدرس : خيابان شهيد رجايي- سه راه نان ماشيني- جنب اتكا- پلاك150

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۵۵۵۲۱۸۳۸ - فکس : ۵۵۵۲۱۸۳۳

کد عاملیت : ۵۰۹۰

آدرس : خيابان ازادي - خيابان جيحون - نرسيده به چهار راه بهنود پلاك 781

ساعات کاری :

تلفن : ۶۶۰۳۸۲۳۱ - ۶۶۰۵۷۲۷۰ - ۶۶۰۵۷۲۷۰

کد عاملیت : ۱۰۰۹

آدرس : سه راه پاسداران روبروي پارك شريعتي

ساعات کاری :

تلفن : ۲۲۸۴۲۰۵۳ - ۲۲۸۴۷۵۹۷ - ۲۲۸۴۸۵۴۸

کد عاملیت : ۱۱۵۵

آدرس : پل مديريت -بلوار مديريت -بين علامه و چهارراه سعادت آباد- پلاك 21

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۸۸۶۸۱۹۰۹
فكس نمايندگي : ۸۸۶۸۱۹۵۳

کد عاملیت : ۱۰۶۸

آدرس : کيلومتر 11 جاده مخصوص كرج - روبروي تعاوني سپه - خيابان سي ام - درب شماره 1

ساعات کاری :

تلفن : ۴۴۵۳۸۰۰۰ - ۴۴۵۳۸۰۱۳

کد عاملیت : ۱۱۸۶

آدرس : يادگار امام-چهارراه فرحزاد-سمت چپ-كوچه ابشار-پ11

ساعات کاری :

تلفن : ۲۲۳۵۱۴۸۱ - ۲۲۳۵۳۶۳۳ - ۲۲۳۵۳۶۳۳

کد عاملیت : ۱۰۱۲

آدرس : نارمك -خ شهيد ايت -بالاتر از تلفنخانه-نبش جويبار شرقي

ساعات کاری :

تلفن : ۷۷۹۰۴۹۵۰ - ۷۷۹۱۱۱۰۰ - ۷۷۹۱۱۵۱۷

کد عاملیت : ۱۰۵۵

آدرس : انتهاي خ دامپزشكي--نرسيده به بلوار استاد معين

ساعات کاری :

تلفن : ۶۶۰۰۳۴۸۸ - ۶۶۰۰۹۲۹۲ - ۶۶۰۲۰۱۸۴

کد عاملیت : 5089

آدرس : خيابان قزوين - خيابان شهيد سبحاني پلاك 40

ساعات کاری :

تلفن : ۶۶۶۸۱۲۵۵ - ۶۶۶۹۶۲۲۰ - ۶۶۶۹۸۴۷۸